Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Nadzorni odbor

DraganDjuricin.jpg
DraganDjuricin.jpg
Redovan profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment i Upravljanje projektima (osnovne akademske studije) i Poslovna strategija i Strategijske finansije (master studije). Kao konsultant Deloitte radi od 1994. godine, a od 2007. godine je izabran za predsednika. Predsednik je Saveza ekonomista Srbije. Bio je gostujući profesor Univerziteta u Veneciji i profesor Fulbright fondacije. Napisao je vodeći broj knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja projektima i ekonomike tranzicije. (Bio) je član odbora direktora: Metalac, Sintelon-Tarkett, Apatinska pivara-InBev, Hypo Alpe-Adria-Bank, Imlek, ABS Holdings i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
VladimirMilovanovic.jpg
VladimirMilovanovic.jpg
Vladimir Milovanović je generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. od 2010. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru termotehnika, a na Univerzitetu George Washington (SAD) stekao je masters u oblasti Project Managementa. Član je društva inženjera i tehničara Srbije i Project Management Institute (PMI). Radio je na realizaciji većih i manjih projekata u zemlji i inostranstvu na poslovima glavnog inženjera, koordinatora projekta, koordinatora grupe projekata (Hotel Hyatt Regency Beograd, Podzemna železnička stanica Vukov Spomenik, Konferencijski centar u Accra, Gana, razni projekti u Rusiji, i dr.), glavnog inženjera ino kompanije (Energo Nig. Ltd.), pomoćnika direktora za investicije (Energoprojekt Oprema), tehničog direktora ino kompanije, (Energoprojekt Middle East LLC), direktora ino kompanije u Dubaiu (ECO MEP Technology LLC), izvršnog direktora za realizaciju projekata, zamenika direktora (Energoprojekt Oprema a.d.). Na radu u inostranstvu (Nigerija, Ruska Federacija i UAE) proveo je 8 godina. Na rukovodećim funkcijama u zemlji i inostranstvu radi od 1995-2010. godine. Oženjen je i otac je troje dece.
boban_djurovic.png
boban_djurovic.png
Rođen je 1979. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu - Opšti smer, gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Decembra 2005. zaposlen je u Javnom preduzeću za gazdovanje zaštitnim šumama „ Borjak“ u Vrnjačkoj Banji, na poslovima šumarskog inženjera. Od 2009. godine, u istom preduzeću, postavljen je na mesto komercijalnog direktora, a od 2011. raspoređen je na mesto tehničkog direktora. Od avgusta 2012. godine obavlja funkciju predsednika opštine Vrnjačka Banja. Od januara do decembra 2014. godine bio je član Nadzornog odbora JP „Srbija šume“. Govori engleski jezik. Oženjen je, otac jednog sina.
igor_anic.png
igor_anic.png
Po završetku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i računovodstvo radio u finansijama Energoprojekta, a karijeru u okviru ProCredit banke započeo je početkom 2005. godine na poziciji stručnog saradnika za upravljanje rizicima. Nakon toga je vodio odeljenje finansijske kontrole. Tokom 2009. godine je imenovan za direktora Sektora internih usluga, kada je završio i ProCredit Akademiju za menadžere u nemačkom gradu Furth-u. Sredinom 2011. godine priključio se Izvršnom odboru Banke, sledeći put konstantnog profesionalnog i ličnog usavršavanja u okviru ProCredit tima. Tokom proteklih godina, Anić je bio na čelu tima zaduženog za dalje pozicioniranje, građenje i jačanje imidža ProCredit banke kao razvojno orijentisane, društveno i finansijski odgovorne institucije na srpskom finansijskom tržištu.