Analize propisa

Pristup sadržajima na ovoj stranici omogućen je isključivo članovima NALED-a uz log-in.

Ova stranica sadrži aktuelne propise, komentare i tumačenja zakona i podzakonskih akata koji regulišu poslovni ambijent u Srbiji. Analize su dostupne široj javnosti sedam dana po objavljivanju, nakon čega pristup imaju samo članovi NALED-a.

Dobro poznavanje propisa je uslov uspešnog poslovanja. Na inicijativu svojih članova, NALED analizira regulativu i strateške planove republičkih organa u oblasti ekonomskog razvoja, kao i nacrte ovih dokumenata, predlaže potrebna poboljšanja sa ciljem usklađivanja sa zakonima EU, i informiše članstvo Alijanse o njihovom sadržaju i očekivanim implikacijama. U okviru svoje web prezentacije, NALED prati propise od interesa za lokalni ekonomski razvoj od faze pripreme do pune primene, oslanjajući se na tumačenje i analize stručnjaka, od kojih su mnogi angažovani u privredi, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16) (u daljem tekstu: Novi zakon), kojim se sa odloženim dejstvom stavlja van snage Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 31/01, "Službeni glasnik RS", br. 30/10) (u daljem tekstu: Stari zakon). Novi zakon koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeće da se primenjuje tek od 1. juna 2017. godine, s tim što je propisano da će se već od 7. juna 2016. godine primenjivati čl. 9, 103. i 207. Novog zakona.Arhiva