Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Certifikacija opština u jugoistočnoj Evropi

                                                             
                                                         
 
Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje opštine u regionu pružaju privrednicima. Program certifikacije pruža opštinama jasne smernice o tome kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.
 
Investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnoj Evropi, BFC SEE služi kao standardizovan mehanizam za procenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje opštine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.

Od 2012. godine BFC SEE programu je pristupilo više od 60 lokalnih samouprava iz regiona, a njih 26 dobilo je certifikat opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.
             
PREDNOSTI PROGRAMA BFC SEE

Opštine koje se uključe u program stiču mogućnost da se pozicioniraju u odnosu na najnaprednije lokalne samouprave u JIE i obezbede veću podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora. BFC SEE pečat kvaliteta u kratkom roku postaje široko priznat pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u jugoistočnoj Evropi. Program obezbeđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pruža garanciju investitorima da će sve certifikovane opštine pružiti visok nivo usluga ka privredi.

IV regionalni BFC SEE u Podgorici
Preuzmite brošuru o certifikaciji
BFC SEE gradovi i opštine na investicionoj mapi Evrope

Lokalne samouprave se prijavljuju tako što popunjavaju dva dokumenta - Prijavni obrazac i Upitnik za lokalne samouprave.
 
Popunjeni obrazac i upitnik je potrebno dostaviti, putem elektronske pošte na email office@bfc-see.org ili poštom na adresu NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd.

Uz prijavni obrazac, kandidati mogu dostaviti i prateću dokumentaciju ukoliko žele da dodatno argumentuju odgovore na pitanja u prijavnom obrascu i upitniku.
 
 
Lista certifikovanih opština u jugoistočnoj Evropi:

Hrvatska

Datum certifikacije

Datum isteka

Web site

Info list

Grad Crikvenica

08.06.2015.

08.06.2017.

www.crikvenica.hr

     

Grad Jastrebarsko

02.11.2015.

02.11.2017.

www.jastrebarsko.hr

     

Makedonija

Datum certifikacije

Datum isteka

Web site

Info list

Opština Štip

31.12.2015.

31.12.2017.

www.stip.gov.mk

     

Opština Gazi Baba

14.04.2016.

14.04.2018.

www.gazibaba.gov.mk

     

Opština Bogdanci

10.03.2016.

10.03.2018.

www.bogdanci.gov.mk

Grad Skopje

05.05.2016.

05.05.2018.

www.skopje.gov.mk

Srbija

Datum certifikacije

Datum isteka

Web site

Info list

Opština Stara Pazova

27.06.2014.

27.06.2016.

www.starapazova.rs

Grad Pančevo

29.04.2015.

29.04.2017.

www.pancevo.rs

Grad Šabac

23.03.2016.

23.03.2018.

www.sabac.rs

Federacija Bosne i Heregovine

Datum certifikacije

Datum isteka

Web site

Info list

Opština Bosanska Krupa

17.02.2016.

17.02.2018.

www.opcinabosanskakrupa.ba

Opština Goražde

19.04.2016.

19.04.2018.

www.gorazde.ba

Opština Tešanj

16.12.2015.

16.12.2017.

www.opcina-tesanj.ba

Opština Žepce

31.12.2015.

31.12.2017.

www.opcina-zepce.com

Republika Srpska

Datum certifikacije

Datum isteka

Web site

Info list

Grad Banjaluka

21.04.2015.

21.04.2017.

www.banjaluka.rs.ba

Grad Prijedor

05.05.2016.

05.05.2018.

www.prijedorgrad.org

Grad Bijeljina

12.06.2015.

12.06.2017.

www.sobijeljina.org

Municipality of Teslić

16.12.2015.

16.12.2017.

www.opstinateslic.com

Municipality of Mrkonjic Grad

03.02.2016.

03.02.2018.

www.mrkonjic-grad.rs