Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Ambasadorska inicijativa

Ambasadorska inicijativa za promociju investicija predstavlja novi mehanizam koji NALED koristi u cilju jačanja kapaciteta opština i gradova za uspešno bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem.
 
Inicijativa je počela sa radom u julu 2011. godine kada su formirani prvi „ambasadorski timovi“ za opštine i gradove sa povoljnim poslovnim okruženjem. Svakoj opštini koja je prethodne godine dobila NALED-ov Certifikat, dodeljena je jedna uspešna kompanija i jedna ambasada kako bi zajednički radili na promociji investicija i jačanju kapaciteta opštine. Uloga ambasada i kompanija u timovima jeste da kao iskusniji mentori pomognu opštinama da prepoznaju i iskoriste svoje komparativne prednosti, promovišu privredne potencijale i povežu se sa potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima iz zemlje i inostranstva.
 
Ambasadorski timovi su proglašeni 5. jula na Belom dvoru, u sledećem sastavu: 

Opština Bujanovac: Šaip Kamberi, predsednik Bujanovca, Nj. E. Luis de Almeida Sampaio, Ambasador Portugala, Vladimir Čupić, predsednik IO Hypo Alpe-Adria banke  
Opština Pirot: Vladan Vasić, predsednik Pirota, Pablo Gasos, Ekonomski ataše ambasade Španije, Roland Hidner, finansijski direktor VIP Mobile    
Grad Leskovac: Slobodan Kocić, gradonačelnik Leskovca, Nj. E. Franc But, ambasador Slovenije, David Banjai, direktor fabrike Ball Packaging
Grad Subotica: Saša Vučinić, gradonačelnik Subotice, Nj. E. Artur Kol, ambasador Izraela, Jelena Petković, izvršni direktor Tigra
Grad Vranje: Miroljub Stojčić, gradonačelnik Vranja, Rastislav Kostilnik, zamenik ambasadora Slovačke, Vladan Atanasijević, direktor integracionih sistema Asseco SEE
 
Za manje od godinu dana, Ambasadorska inicijativa je postigla značajne rezultate. Kako bi se skenirali lokalni investicioni potencijali i identifikovale mogućnosti za saradnju, organizovane su terenske posete opštinama i gradovima, sastanci sa gradonačelnicima i šefovima kancelarija za LER, obilazak industrijskih zona i lokalnih postrojenja, susreti sa privrednicima, preduzetnicima i predstavnicima fakulteta. Identifikovane su ciljne grane privrede za svaku od opština i pripremljeni osnovni investicioni i sektorski profili za investitore, koji su dostavljeni ambasadama i njihovim ekonomskim odeljenjima. 
 
Najznačajniji rezultat ambasadorske inicijative svakako je investicija slovenačkog Motvoza u grad Leskovac, koja je realizovana krajem godine uz podršku Ambasade Slovenije. Zapažene su i aktivnosti drugih timova: subotički tim je uz podršku Izraelske ambasade organizovao konferenciju o promociji investicija i izvoza u prehrambenoj industriji na sajmu Investexpo. Tim za Bujanovac je realizovao trodnevnu investicionu misiju iz Portugala u oblasti vodoprivrede i upravljanja otpadom u saradnji sa ambasadom Portugala i uz podršku Hypo Alpe-Adria banke.