Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Procedura za trudničko i porodiljsko

Preuzmite Info list Procedura za trudničko i porodiljsko

- suvišna papirologija i administrativni troškovi -
 
Prilikom ostvarivanja prava na naknadu kod trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva, zaposlena trudnica i poslodavac suočavaju se sa raznim birokratskim problemima. Na primer radnica koja na trudničkom bolovanju provede pet meseci i njen poslodavac, treba pet puta da odlaze na šaltere Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i tri puta da rade usklađivanje prosečnih zarada. Tokom tog perioda RFZO-u treba predati čak 36 dokumenata na ukupno 43 lista. Većina tih dokumenata se ponavlja, kao što su doznake, potvrda o ostvarenoj zaradi za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je otvoreno bolovanje, dokaz o izvršenoj isplati zarada za ostale radnike, a uključeno je i više fotokopija koje su nepotrebne. Problem je i to što se od trudnica i porodilja traži da prilože dokumente koje državni organi već imaju ili bi mogli da dobiju od drugog organa samo kada bi uspostavili direktnu komunikaciju.
 
Kada je reč o porodiljama analiza koju je sprovelo Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA) pokazala je da porodilje i njihovi poslodavci moraju da prikupe 86 listova razne dokumentacije od čega je čak 80 nepotrebno. 
 
 
Suvišni papiri koje porodilje i poslodavci moraju da pripreme 

Dokument Br. listova Komentar
Fotokopija zdravstvene knjižice 1 Ako je porodilja dobila doznaku onda znači da ima overenu knjižicu (ili lekar vara)
Fotokopija radne knjižice 4 Ako ima zdravstvenu knjižicu onda ima i radnu
Potvrda o podnetoj prijavi osiguranja (M3 obrazac) 1 Dokument je nepotreban jer u potvrdi o visini prosečne zarade treba staviti od kada radi
Ugovor o radu 2 Već imamo doznaku, rešenje o pravu na porodiljsko i potvrdu o zaradi za 12 meseci
Isplatni listić 12 U potvrdi se navodi koliko je isplaćeno za 12 meseci i listić služi samo za proveru potvrde
Izvod iz banke za 12 meseci 12 U potvrdi bi poslodavac trebalo da navede kako je isplaćivao zaradu. Da li to znači da porodilja neće dobiti naknadu ako nema izvod?
PP OPJ 12 Suvišnih 12 papira jer su sumarni za sve radnike
PP OD 36 Takođe suvišnih 12 obrazaca od tri lista

(Izvor: UVRA)
 
Osim suvišne papirologije, porodilje imaju problem i što novac namenjen njima može da bude zloupotrebljen. Država naknadu uplaćuje poslodavcu na račun firme što znači da on može da ga upotrebi za plaćanje nečeg što je njemu važnije ili taj novac može da uzme poverilac koji račun firme drži u blokadi. Uplata naknade na posebni račun bilo bi najbolje rešenje za porodilje. 
 
Studija USAID BEP pokazala je da troškovi privrede po porodilji iznose 10.000 dinara i da se mogu i više nego prepoloviti. Odgovorni za otklanjanje ovog problema su Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada. 

Administrativni trošak procedure za trudnice i porodilje


Ukupni godišnji trošak za privredu 690.563.573 dinara
Prosečna bruto plata u 2011. 47.674 dinara
Broj prosečnih bruto plata koje bi mogle da budu isplaćene 14.485
Broj ljudi koji bi mogli da se zaposle na godinu dana 1.207

(Izvor: USAID BEP i RZS) 

U slučaju pojednostavljivanja ove procedure privreda bi uštedela oko 690 miliona dinara godišnje, što je dovoljno da se zaposli 1200 ljudi. Pitajte KADA!