Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Mi smo NALED

                                                                                                                                                                              
NALED je udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od 2006. godine kada smo osnovani, do danas, izrasli smo u najveću i najuticajniju privatno-javnu asocijaciju. Okupljamo oko 260 članova, a mrežu naših partnera čini više od 40 državnih institucija i međunarodnih organizacija. Ključni smo sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Dajemo nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštavamo javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji.
 
Naši članovi se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Želimo da uvedemo standarde povoljnog poslovnog okruženja u rad lokalnih samouprava i državnih institucija kako bismo podstakli ekonomski razvoj Srbije. Smatramo da je saradnja privatnog, javnog i civilnog sektora jedini način da se pronađu izbalansirana rešenja za unapređenje poslovnog okruženja i privuku nove investicije. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime – ne samo na nacionalnom već i na lokalnom nivou. U tom smislu, izdvajaju se dva programska cilja organizacije: Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje i Jačanje kapaciteta opština za lokalni ekonomski razvoj. 
 


NALED je lider u promociji dijaloga između privatnog i javnog sektora, i jedan je od vodećih autoriteta na polju monitoringa regulatorne aktivnosti i merenja performansi javne uprave. NALED-ove studije i analize, projekti za jačanje konkurentnosti i originalne inicijative kao što su Barometar propisa, Kalkulator lokalnih taksi i naknada, Registar parafiskalnih nameta, Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, Regulatorni indeks Srbije, Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije i Siva knjiga propisa, dale su značajan doprinos reformama u Srbiji i administrativnom rasterećenju privrede.


U sinergiji sa Vama