Anketa

februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
Rezultati

Nagradna igra - Uzmi račun i pobedi


U oktobru 2016. Vlada republike Srbije donela je Odluku o proglašenju 2017. i 2018. Godinama borbe protiv sive ekonomije. Odluka je doneta u skladu sa Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije koji je usvojen na inicijativu NALED-a i kompanija okupljenih u Savezu za fer konkurenciju (FCA).

Okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima i takmičenje opština i gradova
„Uzmi račun i pobedi“ je nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima pokrenuta sa ciljem motivisanja građane da se zainteresuju za temu sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Takođe, u cilju stimulisanja bezgotovinskog plaćanja, građani koji prilikom kupovine koriste bilo koju karticu imaće dvostruku šansu za dobitak jer uz fiskalne račune dobijaju i slipove sa kojima ravnopravno mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Uslovi za učešće
Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2017. godine.

Slanje računa i slipova
Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se odvojeno (ne smeju se mešati) u namenskim kovertama koje mogu besplatno da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije. Broj koverata koje mogu da se pošalju nije ograničen. Na kovertama je već odštampan poštanski fah na koji se šalju računi, a građani treba čitko da popune svoje podatke - ime i prezime, adresu stanovanja, poštanski broj/adresni kod i kontakt telefon. Slanje koverata sa fiskalnim računima i slipovima je besplatno (ne plaća se poštarina) i traje od 01. februara do 30. marta 2017.

Trajanje i nagrade
Nagradna igra formalno počinje 8. marta 2017. i traje najduže mesec dana. U ovom periodu će biti organizovana četiri javna izvlačenja nagrada.
Dodeljivaće se stanovi u Beogradu, automobili, putovanja u zemlji i inostranstvu, bela tehnika i tehnička roba. Pravila nagradne igre će biti objavljena 15 dana pre početka nagradne igre, u skladu sa zakonom.

Takmičenje gradova i opština
Paralelno sa nagradnom igrom organizuje se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, dok svaki izdati račun ili slip predstavlja doprinos izgradnji boljeg i odgovornijeg društva.
 
 
Nagrade za najaktivnije lokalne zajednice su wifi zone sa besplatnim internetom za sve građane, a prvih 5 opština i gradova dobiće namenska finansijska sredstva za opremanje škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja – o čemu će putem glasanja odlučivati građani pobedničkih opština.
 
 
Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.