Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Ekonomski razvoj kroz reforme za unapređenje poslovnog okruženja

                 

Cilj projekta koji NALED sprovodi uz podršku Fonda za dobro upravljanje pri Britaskoj ambasadi je pružanje asistencije Vladi Republike Srbije za unapređenje konkurentnosti kroz identifikaciju problema, izradu analiza i predloga za rešavanje i nastavak podrške unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja.
 
Oblasti u kojima će projekat pružiti podršku za unapređenje su otpočinjanje poslovanja, unapređenje izdavanja građevinskih dozvola elektronskim putem, upis prava svojine i plaćanje poreza.
U oblasti građevinskih dozvola su dodatno kroz ovaj projekat podržani i treninzi i okrugli stolovi za projektante, podnosioce zahteva i javna preduzeća koja se javljaju kao investitori.
 
Očekivani rezultati projekta su unapređenje poslovnog okruženja i ekonomskog razvoja u Srbiji kroz unapređenje usluga za građane i privredu.  U okviru projekta će biti pripremljene analize sa preporukama za efikasnije poslovanje u ovim oblastima kroz smanjenje broja procedura, troškova i vremena za njihovo obavljanje, čime se direktno utiče na transparentnost, odgovornost i uslužno orijentisan javni sektor. Projekat takođe ima za cilj da pruži podršku ministarstvima i drugim institucijama u podizanju kapaciteta, koordinaciji aktivnosti i pružanju tehničko-administrativne podrške.
 
Posledično, planirane aktivnosti vode unapređenju pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke i percepciji investitora o poslovnom okruženju u Srbiji.