Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Jačanje struktura u lokalnoj samoupravi za podršku MMSP

                                                                      

Opšti cilj projekta jačanje kapaciteta posebnih struktura unutar LS/KLER za rad sa postojećom privredom (MMSP, početnika u poslu na lokalu) i analizu potreba koje bi činile osnov u planiranju mera podrške privredi na lokalnom i nacionalnom nivou. Dugoročno, projekat će doprineti jačanju i održivosti kapaciteta u opštinama za bolje planiranje i pružanje podrške postojećoj privredi i investitorima, kao i aktivnijoj saradnji privrede, RRA i LS u cilju pružanja kvalitetnijih servisa za građane i privredu. Dodatno, fokus projekta je saradnja i bolja koordinacija LS sa privredom i institucijama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. 

U pripremnoj fazi projekta predviđena je razrada i sprovođenje istraživanja među postojećom privredom - MMSP u pogledu načina podrške, dostupnih informacija i usluga LS, sistematizacija prikupljenih podataka, definisanje oblasti za unapređenje i preporuke na osnovu kojih bi bio kreiran finalni program obuke za KLER. NALED će pripremiti struktuirani upitnik na osnovu desk istraživanja i sistematizacije prikupljenih podataka koji će biti prosleđen privrednicima iz 20 LS koje će biti odabrane da učestvuju u projektu. NALED će tokom anketiranja i pripreme programa obuke konsultovati i predstavnike RRA iz tih regiona.

Po završetku analize, biće sprovedena obuka za predstavnike KLERa koja će biti podeljena u 3 sesije po 3 dana, a moduli će biti usmereni na osnovne funkcije KLERa:
1. Kontakti sa poslovnom zajednicom i direktna podrška postojećoj privredi,
2. Podrška početnicima u poslu,
3. Podšrka novim ulaganjima,
4. Pružanje potrebne podrške tokom procesa strateškog planiranja,
5. Priprema i praćenje sprovođenja projekata ekonomskog razvoja,
6. Savetodavna funkcija gradonačelniku/predsedniku opštine i skupštini,
7. Redovno održavanje i unapređenje veza sa drugim LS i institucijama centralnih vlasti,
8. Promocija postojeće privrede, investicija i marketing LS,
9. Podrška u obezbeđivanju povoljnih programa podrške i kredita,
10. Usavršavanje radne snage kroz anketiranje potreba postojeće privrede,
11. Kreiranje i održavanje baza podataka,
12. Priprema i realizacija projekata.
 
Obuke će se održavati u 3 LS koje su poznate po preduzetničkom duhu i primerima dobre prakse u saradnji sa privredom. Na obuci je predviđeno učešće 20 učesnika iz 10 LS koje pripadaju različitim regionima, a program će biti realizovan i u drugim opštinama u fazi replikacije. Tokom obuke biće uključeni i predstavnici institucija zemalja u regionu, poslanici iz Ekonomskog kokusa Narodne skupštine, investitori i relevantni partneri radi razmene iskustava i prenosa znanja. Nakon održanih obuka polaznici iz KLERa će polagati test kako bi dobili dvogodišnji certifikat i biti registrovani u regionalnoj bazi akreditovanih ocenjivača za samoprocenu svoje LS u pogledu povoljnog poslovnog okruženja.

U završnici projekta biće upriličena svečana dodela certifikata uz prisustvo gradonačelnika/predsednika opština,predstavnika privatnog sektora,RAS, RRA, SKGO, Ekonomskog kokusa i drugih relevantnih institucija.

Ovim projektom se uspostavlja inovativni sistem jačanja kapaciteta LS i njenih operativnih struktura čime se gradi održiva poslovna infrastruktura za podršku postojećoj privredi i investitorima.