Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Primena e-dozvola u lokalnim samoupravama


U periodu od avgusta 2016. do aprila 2017. NALED će sprovoditi projekat pružanja podrške korisnicima CEOP sistema za izdavanje e-dozvola zajedno sa Evropskim PROGRES-om uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske

Sistem izdavanja elektronskih građevinskih dozvola sprovodi se od 1. januara 2016. i vidljivo je ubrzao i poboljšao način izdavanja dozvola u Republici Srbiji. Međutim, kako bi se sistem i dalje razvijao neophodna je podrška krajnjim korisnicima, kako obrađivačima zahteva unutar lokalnih samouprava i javnih preduzeća, tako i podnosiocima zahteva.

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese većoj konkurentnosti jugoistočne i jugozapadne Srbije i naporima zemlje da se unapredi poslovno okruženje. 

Kljične aktivnosti koje su planirane ovim projektom i koje će omogućiti ostvarenja navedenog cilja su sledeće:

1. Analiza i predlog unapređenja interne organizacije zaposlenih u lokalnim samoupravama  kako bi Odeljenje za urbanizam u okviru lokalne samouprave efikasno, u zadatim rokovima moglo da obradi podnesene zahteve;

2. Organizacija obuka za korisnike sistema iz:
     a. Nadležnih organa 34 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Evropski PROGRES.
     b. Javnih preduzeća koja u sistemu nastupaju i kao obrađivači i kao podnosioci zahteva;
     c. Privatnih preduzeća koje u sistemu nastupaju kao podnosioci zahteva – investitori, projektanti, arhitekte.

3. Analiza i davanje preporuka za poboljšanje elektronskog sistema, ali i zakona i podzakonskih akata koje uređuju ovu oblast.

NALED će nastaviti da kontinuirano pratiti razvoj sistema elektronskih dozvola u opštinama obuhvaćenim projektom Evropskog PROGRES-a. Sa završenim projektom NALED će dostaviti analizu pobošljanja brzine i broja izdatih dozvola u navedenim opštinama kao krajnji rezultat uspešno obavljenog projekta.