Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Pozivni centar za podršku o primeni Zakona o planiranju i izgradnjiOd marta 2015. NALED je uz podršku USAID BEP-a osnovao Pozivni centar za podršku u primeni Zakona o planiranju i izgradnji. Pozivni centar pruža svakodnevnu podršku nadležnim organima za sprovođenje objedinjene procedure izdavanja dozvola koje se odnose na gradnju - jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskim organima, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i investitorima i svim zainteresovanim licima.

Od početka 2016. u primeni je izdavanje dozvola u isključivo elektronskom obliku, kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura (CEOP), a Pozivni centar ima ulogu i pružanja pomoći u primeni procedure kroz elektronski sistem. Tokom 2016. godine rad Pozivnog centra će podržavati Svetska banka.

Pozivni centar je povezan sa vebsajtom www.gradjevinskedozvole.rs na kome se nalazi preko 1500 objavljenih pitanja i odgovora, korisnička, tehnička i video uputstva za korišćenje elektronskog sistema, kao i svi relevantni propisi koji se odnose na građenje. Broj telefona pozivnog centra je 011/40-43-190, 40-43-191, 40-43-192