Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Javno privatni dijalog u Srbiji

NALED je uz podršku USAID Regional Economic Growth programa sproveo projekat Javno privatni dijalog u Srbiji (JPD) sa ciljem da se što bolje sagledaju postojeći mehanizmi uključenosti privrede i poslovnih asocijacija u proces pripreme i implementacije zakona u skladu sa potrebama resornih ministarstava, lokalnih samouprava i drugih institucija.
 
Javno privatni dijalog kao konsultativni proces između privatnog i javnog sektora za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, u Srbiji je započet delimičnim usvajanjem preporuka USAID-a za transparentniji i inkluzivniji zakonodavni proces od strane Vlade Srbije 28. marta 2013. U skladu sa tim, oktobra 2015. NALED u saradnji sa USAID-om započinje projekat Javno privatni dijalog u Srbiji.
 
Cilj ovog projekta je da se kroz standardizovan upitnik i otvoreni razgovor sa liderima poslovnih asocijacija, komora, saveza i udruženja iz različitih oblasti, kao i predstavnicima ministarstava, parlamenta i lokalnih samouprava provere njihova iskustva, dobre i loše prakse u javno-privatnom dijalogu, kao i potrebe za adekvatnim informacijama i kvalitetnim inputima, koji će biti od koristi za pripremu novih propisa.
 
Nakon sprovedenog istraživanja, NALED je na Okruglom stolu održanom 18.oktobra u Narodnodnoj banci Srbije predstavio Izveštaj  " Javno-privatni dijalog u Republici Srbiji" koji sadrži;
  • Pregled postojećih procedura za uključivanje i ulogu poslovne zajednice u kreiranju politika, prikupljanju i obradi inicijativa i poboljšanju postojećih i planiranih propisa
  • Predloge/preporuke za unapređenje javno privatnog dijaloga
  • Akcioni plan za implementaciju preporuka za unapređenje javno privatnog dijaloga.

    Preuzmite izveštaj: Javno -privatni dijalog u Republici Srbiji