Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Aktuelni projekti


Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje
Naziv projekta             Svrha Vreme trajanja  Donatori
1. E-procedura i protivpožarna zaštita Svrha projekta je unapređenje E-procedure putem održavanje treninga i obuka u nekoliko većih gradova za zaposlene u nadležnim organima, održavanje „otvorenih vrata“ u Beogradu i Novom Sadu, izrada modela dokumenata za podnosioce zahteva i nadležene organe. Projektom će biti izrađena i tri Nacrta pravilnika iz oblasti protivpožarne zaštite 15/12/2016-
31/08/2017
USAID BEP 
2. Primena e-dozvola u lokalnim samoupravama Sprovođenje obuka sa ciljem da se poveća efikasnost obrađivača zahteva odnosno da se poveća učešće rešenih zahteva u ukupno podnetim zahtevima, kao i da se skrati vreme obrade pojedinačnih zahteva. 01/08/2016-31/04/2017 Evropski PROGRES-uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske
3. Jaki mladi - Održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima iz ugroženih grupa Poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja mladih uzrasta između 16 i 24 godina iz socijalno i ekonomski ugroženih grupa u Beogradu 01/02/2016 - 31/01/2019 SOS- Dečija sela Srbija
4. Ekonomski razvoj kroz reforme za unapređenje poslovnog okruženja Cilj projekta je pružanje asistencije Vladi Republike Srbije za unapređenje konkurentnosti kroz identifikaciju problema, izradu analiza i predloga za rešavanje problema i nastavak podrške unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Oblasti u kojima će projekat pružiti podršku za unapređenje su otpočinjanje poslovanja, unapređenje izdavanja građevinskih dozvola elektronskim putem, upis prava svojine i plaćanje poreza. 25/09/2016-
31/03/2016
Good Governance Fund (GGF) British Embassy in Serbia
 
 
Sprovođenje detaljne analize identifikovanih regulatornih prepreka za razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji i predlaganje preporuka za njegovo poboljšanje
Realizovani projekti