Anketa

februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
Rezultati

Aktuelni projekti


Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje
Naziv projekta             Svrha Vreme trajanja  Donatori
1. Konsultantske usluge za elektronske građevinske dozvole-treninzi za javne službenike Sprovođenje obuka za primenu objedinjene procedure izdavanja e-dozvola za 3.000 predstavnika nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja i osnivanje pet regionalnih centara za podršku 01/01/2016-
31/12/2016
Svetska banka (kredit)
2. Primena e-dozvola u lokalnim samoupravama Sprovođenje obuka sa ciljem da se poveća efikasnost obrađivača zahteva odnosno da se poveća učešće rešenih zahteva u ukupno podnetim zahtevima, kao i da se skrati vreme obrade pojedinačnih zahteva. 01/08/2016-31/04/2017 Evropski PROGRES-uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske
3. Jaki mladi - Održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima iz ugroženih grupa Poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja mladih uzrasta između 16 i 24 godina iz socijalno i ekonomski ugroženih grupa u Beogradu 01/02/2016 - 31/01/2019 SOS- Dečija sela Srbija
4. Ekonomski razvoj kroz reforme za unapređenje poslovnog okruženja Cilj projekta je pružanje asistencije Vladi Republike Srbije za unapređenje konkurentnosti kroz identifikaciju problema, izradu analiza i predloga za rešavanje problema i nastavak podrške unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Oblasti u kojima će projekat pružiti podršku za unapređenje su otpočinjanje poslovanja, unapređenje izdavanja građevinskih dozvola elektronskim putem, upis prava svojine i plaćanje poreza. 25/09/2016-
31/03/2016
Good Governance Fund (GGF) British Embassy in Serbia
 
 
Sprovođenje detaljne analize identifikovanih regulatornih prepreka za razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji i predlaganje preporuka za njegovo poboljšanje
Realizovani projekti