Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Aktuelni projekti


Jačanje kapaciteta opština
Naziv projekta             Svrha Vreme trajanja  Donatori
1. Boost Business Friendliness in SEE Jačanja struktura unutar BFC SEE mreže, unapređenje efikasnosti procesa i višeg stepena promocije programa i certifikovanih opština u regionu, kroz izradu BFC SEE e-platforme koja će omogućiti on-line prijavu gradova i opština zainteresovanih za BFC SEE program, podnošenje dokumentacije i relizaciju procesa certifikacije u elektronskom formatu. 29/06/2016-
31/12/2016
Regionalni savet za saradnju (RCC)
2. Jačanje struktura u lokalnoj samoupravi za podršku MMSP Jačanje kapaciteta posebnih struktura unutar LS/KLER za rad sa postojećom privredom (MMSP, početnika u poslu na lokalu) i analizu potreba koje bi činile osnov u planiranju mera podrške privredi na lokalnom i nacionalnom nivou. 15/09/2016 – 30/04/2017 Razvojna agencija Srbije (RAS)

Realizovani projekti