Anketa

februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
Rezultati

Prioritetne reforme

Svake godine na Izbornoj Skupštini NALED-a članovi definišu zajedničku agendu Alijanse za datu godinu u nameri da razvojni ciljevi našeg članstva postanu deo agende Vlade i budu sprovedeni uz podršku domaćih i međunarodnih institucija.
 
Kao ključni regulatorni prioriteti za 2015. definisani su: