Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Rukovodeći organi

Statutom Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj kao rukovodeći organi NALED-a definisani su:


  1. Skupština: najviše upravno telo alijanse koji čine svi članovi NALED-a. Sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi ostvarila uvid u aktivnosti i rezultate NALED-a, usvojila finansijske i operativne izveštaje i odredila prioritete za narednu godinu.
  2. Direktor: organizuje redovno obavljanje delatnosti NALED-a, stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje sredstvima NALED-a.
  3. Upravni odbor: 9 članova koje čine predstavnici kompanija, opština i NVO koji su članovi NALED-a. Stara se o realizaciji ciljeva alijanse i njenom dobrom imidžu u javnosti.
  4. Izvršni odbor: 9 članova koje imenuje Upravni odbor.
  5. Nadzorni odbor: 5 članova koji kontrolišu finansijsko poslovanje NALED-a.
  6. Savetodavni odbor: 5 članova sačinjenih od najuglednijih stručnjaka iz zemlje i inostranstva koji rade na razvijanju dugoročne strategije NALED-a i podizanju kvaliteta njenog rada .