Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

O projektu

NALED i GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga su od decembra 2011. do jula 2013. sproveli projekat Certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženje u Jugoistočnoj Evropi - BFC SEE, podstaknuti uspehom certifikacije opština u Srbiji.
 
U regionu Jugoistočne Evrope, certifikacija opština predstavlja prvi regionalni projekat koji podstiče konkurenciju između opština za nove investicije, jačanje ekonomskih odnosa unutar regiona, i doprinosi kreiranju prepoznatljivog zajedničkog standarda za procenu kvaliteta poslovanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
 
Pored NALED-a i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), projekat uključuje partnere iz još tri zemlje Jugoistočne Evrope:


Proces certifikacije opština u jugoistočnoj Evropi ima za cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja koje podrazumeva efikasnu administraciju, transparentnu lokalnu upravu, adekvatnu infrastrukturu i partnerski odnos prema privredi. Certifikacija se sprovodi na osnovu jasno definisanih pravila i po ugledu na dobre primere certifikacije u Srbiji. 
 
Opštine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema oceni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmeni najboljih praksi. Certifikovane opštine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.