Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

SEKO za konkurentnost

Kancelarija za evropske integracije (KEI) pokrenula je 2011. godine projekat za jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje razvojne pomoći, posebno programiranje i praćenje korišćenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fondovi).
 
U okviru projekta NALED je postavljen na čelo konzorcijuma nevladinih organizacija, tzv. SEKO (sektorska organizacija civilnog društva) koji će sarađivati sa KEI na definisanju nacionalnih prioriteta i programiranju IPA fondova u sektoru konkurentnosti. NALED je zajedno sa partnerima, Privrednom komorom Srbije (PKS), Institutom za teritorijalni ekonomski razvoj ( InTER) i Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), formirao mrežu od 32 nevladine organizacije zainteresovane za sektor konkurentnosti, koji obuhvata mala i srednja preduzeća, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, posovnu infrastrukturu, industriju i trgovinu.
 
Više informacija o projektu kao i poziv organizacijama za pristupanje mreži organizacija u SEKO-u za konkurentnost, mozete naći na sajtu www.cdspredlaze.org.rs u odeljku “konkurentnost”. Vest sa prvog sastanka SEKO za konkurentnost možete pogledati ovde.