Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Savez za fer konkurenciju

 
 

NALED i društveno odgovorne kompanije, najveći poslodavci i poreski obveznici u Srbiji, formirali su u aprilu 2014. godine Savez za fer konkurenciju. Cilj Saveza, kao jednog od radnih tela NALED-a, je da pomogne Vladi u definisanju i sprovođenju konkretnih mera i politika za uspostavljanje fer konkurencije i suzbijanje sive ekonomije, ali i kreiranje i jačanje svesti šire i stručne javnosti o uzrocima i posledicama nelegalnog poslovanja i trgovine. Savez će nastojati da obezbedi i institucionalnu podršku države kompanijama koje posluju legalno i značajno doprinose domaćoj ekonomiji. Članovi NALED-ovog Saveza, predstavljaju lice odgovornog poslovanja u Srbiji i istaknute zagovornike reformi u domenu sive ekonomije. Njihovo angažovanje kroz Savez kao glasnogovornika dodatno će osnažiti aktivnosti NALED-a u okviru dvogodišnjeg programa za suzbijanje sive ekonomije koji sprovodi u saradnji sa USAID-om i uz podršku članica Saveza. Krajem 2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, prvi strateški dokument koji predviđa četiri grupe sveobuhvatnih mera za rešavanje jednog od gorućih problema domaće ekonomije. Nacionalni program možete preuzeti ovde.

Aktivnosti i ciljevi Saveza za fer konkurenciju definisani su Poveljom Saveza.


Predsednik Saveza za fer konkurenciju: 
SOCIETE GENERALE BANKA
Goran Pitić, Predsednik Upravnog odbora

   
Broj zaposlenih: 1.292
Godišnji porez: 11.318.762 EUR
www.societegenerale.com

Potpredsednici Saveza za fer konkurenciju: 
Dragan Lupšić                                                                                      Vladimir Tipsarević
Cola Cola HBC
                                                                                   Japan Tobacco International
Direktor za odnose sa javnošću, komunikacije i pravne poslove                                Menadžer za odnose sa državnim organima 
                                                                         

Članovi Saveza za fer konkurenciju:
ATLANTIC GRUPA
Aleksandra Popović, direktor pravnih poslova
   

Broj zaposlenih: 2.394
Godišnji porez: 13.751.000 EUR
www.atlantic.hr

BAMBI
Bojan Radun, generalni direktor

Broj zaposlenih: 969
Godišnji porez: 9.700.000 EUR
www.bambi.rs  

BRITISH AMERICAN TOBACCO 
Dragan Penezić, menadžer za saradnju sa državnim organima
 
  
Broj zaposlenih: 222
Godišnji porez: 110.000.000 EUR
www.bat.com

COCA COLA HELLENIC
Aleksandar Ružević, generalni direktor 

   
Broj zaposlenih: 922
Godišnji porez: 19.541.491 EUR
www.coca-colahellenic.rs
  
CRH SERBIA
Frederic Aubet, generalni direktor

Broj zaposlenih: 393
Godišnji porez: 6.900.000 EUR
www.crhserbia.com

DIS
Darko Aćimović, generalni direktor
   


Broj zaposlenih: 1.232
Godišnji porez: 3.525.230 EUR
www.dismarket.rs 

GOMEX
Goran Kovačević, generalni direktor
  


Broj zaposlenih: 1.319
Godišnji porez: 1.443.590 EUR
www.gomex.rs

GRUPA MERCATOR S (IDEA, MERKATOR, RODA)
Aleksandar Seratlić, direktor društva
  
Broj zaposlenih: 4.500
 www.idea.rs

JAPAN INTERNATIONAL TOBACCO
Goran Pekez, direktor korporativnih poslova
 Broj zaposlenih: 290
Godišnji porez: 206.000.000 EUR
www.jti.com
   
MASTERCARD

Silvia Hadzhiyaneva, Head of Public Policy Bulgaria & Western Balkans 

www.mastercard.com 

METRO CASH&CARRY
Roberto Mancuso, generalni direktor

Broj zaposlenih: 250.000
www.metro.rs 

MOJ KIOSK GROUP
Darko Bajčetić, predsednik
  Broj zaposlenih: 3.500
Godišnji porez: 12.200.000 EUR
www.mojkioskstampa.rs

MONDELEZ
Ivaylo Naydenov, generalni direktor
   

Broj zaposlenih: 50
www.mondelezinternational.comNELT
Miloš Jelić, izvršni direktor
  Broj zaposlenih: 1.300
Godišnji porez: 5.421.848 EUR
www.nelt.rs


PHILIP MORRIS
Ivan Miletić, direktor za korporativne poslove


Broj zaposlenih: 897
www.pmi.com

STRAUSS ADRIATIC
Siniša Daničić, menadžer za Srbiju
    


Broj zaposlenih: 239
Godišnji porez: 41.032.000 EUR
www.doncafe.rs

TELENOR
Ingeborg Øfsthus, CEO

   

Broj zaposlenih: 1.238                                            
Godišnji porez: 14.118.880 EUR                                             
www.telenor.rs


Članovi Saveza, zajedno sa NALED-om kao najvećom privatno-javnom asocijacijom u Srbiji, okupili su se oko zajedničkih ciljeva sadržanih u Deklaraciji - Deset principa za oslobađanje ekonomije:
 
1.  jasno određene nadležnosti u zaštita fer konkurencije
2.  podsticajna poreska politika za legalno poslovanje
3.  usaglašeno delovanje inspekcija i nadležnih institucija
4.  nisko administrativno opterećenje privrede
5.  nulta tolerancija korupcije
6.  oštra i dosledna kaznena politika
7.  transparentno trošenje budžetskih sredstava
8.  visok poreski moral građana
9.  institucionalno vrednovanje legalnog poslovanja
10. odgovorno zalaganje za poštenu tržišnu utakmicu