Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Realizovani projekti

 Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje
Naziv projekta             Svrha Vreme trajanja  Donatori
1 Konsultantske usluge za elektronske građevinske dozvole-treninzi za javne službenike Sprovođenje obuka za primenu objedinjene procedure izdavanja e-dozvola za 3.000 predstavnika nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja i osnivanje pet regionalnih centara za podršku 01/01/2016-
31/12/2016
Svetska banka (kredit)
2 Podrška institucijama i koordinacija sprovođenja ZPI Podrška Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Agenciji za privredne registre i gradu Beogradu u oblasti primene objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola 08/12/2015 -
11/07/2016
USAID BEP
3 Public-private dialogue (PPD) Analiza razvijenosti javno–privatnog dijaloga u Srbiji i preporuke za unapređenje PPD-a u narednom periodu 01/11/2015 – 31/10/2016 USAID REG
4 Razvoj održivog bioenergetskog tržišta u Srbiji Sprovođenje detaljne analize identifikovanih regulatornih prepreka za razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji i predlaganje preporuka za njegovo poboljšanje 01/07/2015-
31/05/2016
GIZ DKTI
5 Javno-privatni dijalog za održivo zdravstvo Podizanje svesti javnosti, pokretanje dijaloga zainteresovanih strana i iznalaženje najboljih normativnih rešenja za dugoročno održivo finansiranje zdravstvene zaštite na lokalnom nivou 12/10/2015 -
30/04/2016
PKS -Veledrogerije
6 Pozivni centar za podršku u primeni Zakona o planiranju i izgradnji (ZoPI) Uspostavljanje jedinice za stručnu podršku u formi interaktivnog call centra za podršku u primeni ZoPI, pomoć lokalnim samoupravama i drugim javnim institucijama uključenim u proces izdavanja građevinskih dozvola 30/03/2015 -
01/04/2016
USAID BEP
7 Širenje elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola / EBPS u jugoistočnoj Evropi Podrška reformi procesa izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji- razvoj prvog, sveobuhvatnog softvera na nacionalnom nivou za e - dozvole koji će koristiti Vlada Srbije 10/01/2015-
01/03/2016
GIZ ORF MMS / SDC
8 Regulatorni indeks Srbije (RIS) Online Praćenje efekata regulatorne reforme uz pomoć Regulatornog indeksa Srbije - RIS kroz monitoring rada Vlade i odabranih ministarstava 01/12/2014 - 31/07/2015 Open Society Foundation's Think Tank Fund (TTF)
9 Projekat jačanja konkurentnosti - suzbijanje sive ekonomije Jačanje svesti građana o štetnim posledicama sive ekonomije, podrška Vladi u uspostavljanju fer konkurencije i uslova za poslovanje 12/11/2013 -
12/11/2015
USAID
10 Efekti privatizacije na lokalne samouprave Komparativna analiza procesa i efekata privatizacije u lokalnim samoupravama u Srbiji 25/02/2014 - 25/08/2014 EU
11 Promocija ekonomskog upravljanja i razvoja u oblasti rudarstva Analiza i promocija potencijala rudarstva u Srbiji i doprinosa ekonomskom razvoju zemlje 01/01/2014 - 15/02/2014 EU
12 Parafiskalni nameti Popisivanje i analiza parafiskalnih nameta, sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i smanjenja tereta za privredu, kao i praćenje rada odgovornih ministarstava na ukidanju nekih od nameta 24/09/2013 - 24/09/2014 Merck, Sharp & Dohme
13 Tim za regulatornu reformu Institucionalizacija ekspertskog tima za regulatornu reformu u NALED-u koji se bavi analizom zakona i politika od značaja za privredu i zagovaranjem reformi 05/01/2013 - 30/04/2014 GIZ / Open Regional Fund for South East Europe (ORF)
14 Kampanja Pitajte KADA Kampanja javnog zagovaranja efikasnije državne uprave 06/08/2012 - 30/04/2013 Fondacija za otvoreno društvo
15 Benchmarking 2016 Kreiranje prvog objektivnog pokazatelja kvaliteta regulatornog okruženja za poslovanje u Srbiji, pod nazivom Regulatorni indeks Srbije (RIS) 29/06/2012 - 30/04/2013 Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
16 Tim za regulatornu reformu Institucionalizacija ekspertskog tima za regulatornu reformu u NALED-u koji se bavi analizom zakona i politika od značaja za privredu i zagovaranjem reformi 01/05/2012 - 30/04/2013 EU / RSEDP2
17 Kampanja Pitajte KADA Kampanja javnog zagovaranja efikasnije državne uprave 01/05/2012 - 01/12/2012 USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP)
18 Parafiskalni nameti Popisivanje i analiziranje parafiskalnih nameta sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i rasterećenja privrede 01/11/2011 - 10/05/2012 Vojvodina Executive Council
19 Agenda 2016 Predlog nove ekonomske agende za buduću Vladu, kroz sugestije privrednika i lokalnih samouprava 01/09/2011 - 01/10/2012 Canada Fund (Canadian International Development Agency - CIDA)
20 Lokalna siva knjiga Unapređenje privrednog ambijenta na lokalu kroz predloge privrede za poboljšanje opštinske administarcije i regulative 01/08/2011 - 31/05/2012 GIZ - InWent
21 Trošak poslovanja u Srbiji (Kalkulator) Transparentnost lokalnih taksi i naknada, poređenje troškova poslovanja po opštinama 15/04/2011 - 15/04/2012 Open Society Insitute - Srbija
22 Siva knjiga na engleskom jeziku Izrada i publikacija Sive knjige 3 na engleskom jeziku - preporuke za uklanjanje administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji 2010 15/01/2011 - 15/03/2011 Local Economic Development in the Balkans (LEDIB)
23 Kampanja "Iz lavirinta" Realizacija javne kampanje za smanjenje administrativnih procedura koje opterećuju privredu i strane investicije u Srbiji i pokretanje giljotine propisa 01/12/2010 - 31/05/2011 Vlada Republike Srbije - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
24 Poreski modeli istočne Srbije Priprema efikasnijih poreskih modela za opštine shodno strukuturi lokalnih resursa i privrede 15/12/2010 - 31/03/2011 Open Society Insitute - Budapest
25 Trošak poslovanja u Srbiji (Kalkulator) Transparentnost nekih lokalnih taksi i naknada, poređenje troškova poslovanja po opštinama 01/10/2010 - 28/02/2012 USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
26 Nacionalni savet 
za konkurentnost 
Praćenje efikasnosti Vlade u domenu sprovođenja preporuka privrede 01/10/2010 - 31/12/2010 Local Economic Development in the Balkans (LEDIB)
27 Podrška razvoju preduzetništva Analiza stanja i predlozi konkretnih mera za opštine u cilju podsticaja razvoja preduzetništva 21/06/2010 - 24/09/2011 USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
28 Kampanja "Iz lavirinta" i publikacija "Siva knjiga" Uključivanje privrede i građana u zagovaranje regulatornih reformi i apel nadležnim institucijama 03/09/2009 - 01/02/2010 USAID - DAI
29 Trošak poslovanja u Srbiji (Kalkulator) Transparentnost nekih lokalnih taksi i naknada, poređenje troškova poslovanja po opštinama 03/09/2009 - 01/02/2010 Open Society Insitute - Budapest
30 Sistem za praćenje i analizu propisa Online sistem za pracenje i analizu propisa, sa strucnim komentarima i osvrtima na zakonska rešenja koja regulišu oblast poslovnog okruženja u Srbiji, koji pruža uvid u relevantne zakone i podzakonska akta 12/06/2009 - 11/06/2010 USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
31 Susreti privrede i predstavnika Vlade: forumi i paneli Uspostavljanje dijaloga izmedu javnog, privatnog i civilnog sektora 02/01/2008 - 12/01/2012 Open Society Insitute - Budapest

 

Podrška civilnom sektoru
# Naziv projekta Svrha Vreme trajanja Donatori
1 Sektorska organizacija civilnog društva - SEKO 2 Jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje razvojne pomoći, posebno programiranje i praćenje korišćenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fondovi) 20/06/2012-
20/03/2013
EU / Balkan Community Initiative Fund (BCIF)
2 NALED biznis plan Izrada petogodišnjeg biznis plana kojim se predviđaju mere i aktivnosti koje će biti preduzete zarad postizanja strategijskih ciljeva koji uključuje i elemente finansijskog planiranja  i identifkuje potencijalne izvore finansiranja 01/05/2012-
01/07/2012
USAID - Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije
3 Sektorska organizacija civilnog društva - SEKO 2 Jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje razvojne pomoći, posebno programiranje i praćenje korišćenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fondovi) 20/03/2012-
21/03/2013
TACSO/Balkan Community Initiative Fund (BCIF)
4 Sektorska organizacija civilnog društva - SEKO Jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje razvojne pomoći, posebno programiranje i praćenje korišćenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fondovi) 26/05/2011 -
21/03/2012
EU / Balkan Community Initiative Fund (BCIF)
 
 
Podrška mladima

# Naziv projekta Svrha Vreme trajanja Donatori
1 Ekspertska praksa u Timu za regulatornu reformu NALED-a Obavljanje ekspertske prakse i uključivanje u  istraživanja i specifične analize sa posebnim osvrtom na radno-pravno zakonodavstvo. 15/01/2013-
15/06/2013
Open Society Insitute/Think-Tank Fund
2 Letnja praksa za studente iz dijaspore: Upoznaj državu Srbiju 2014 Jačanje veza između opština u Srbiji i mladih obrazovanih kadrova iz dijaspore, podrška lokalnom razvoju 15/08/2014-
05/09/2014
Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji / Telenor 
3 Letnja praksa za studente iz dijaspore: Upoznaj državu Srbiju 2013 Jačanje veza između opština u Srbiji i mladih obrazovanih kadrova iz dijaspore, podrška lokalnom razvoju 07/01/2013-
19/07/2013
Švajcarska ambasada /Telenor
4 Letnja praksa za studente iz dijaspore: Upoznaj državu Srbiju 2012 Jačanje veza između opština u Srbiji i mladih obrazovanih kadrova iz dijaspore, podrška lokalnom razvoju 01/06/2012 -
01/08/2012
Švajcarska ambasada