Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Specijalna nagrada

Centar za kulturu Vuk Karadžić u Tršiću 

      Naziv grada/opštine: Opština Loznica
      Populacija: 84.925
      Broj privrednih subjekata: 3.563
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 109
      Pozicija u kategoriji: 5

                                  Kontakt (web/email): www.loznica.rs / ljnikolic@loznica.rs

Jedno od najupečatljivijih rešenja stiglo je iz Loznice koja je jedina kandidovala rešenje iz kulture kao primer najbolje prakse i pokazala da tradicija, kultura i ekonomija mogu da idu ruku pod ruku. Zato je komisija odlučila da ovom gradu za kandidovano rešenje „Centar za kulturu Vuk Karadžić u Tršiću“ dodeli Specijalno priznanje za doprinos lokalnom ekonomskom razvoju kroz očuvanje kulturnog nasleđa. S obzirom na bogato kulturno nasleđe Loznica je pristupila podizanju kapaciteta infrastrukture svih objekata kojim upravlja, ali i podizanju kvaliteta brojnih manifestacija i kulturnih programa koje organizuje. Najveći pomak je primetan u podizanju kapaciteta Tršića. U ovom mestu, koje godišnje u proseku poseti više od 100.000 ljudi, obavljeni su konzervatorski radovi na kući Vuka Karadžića, revitalizovan je vajat u saborištu, renovirana zgrada Muzeja Jadra i dr. Zbog značaja Cerske bitke, znamenito mesto Tekeriš u proseku ima 30.000 posetilaca godišnje, dok letnje škole prevodilaštva, kampove jezika, književna i umetnička okupljanja takođe dovode u Loznicu veliki broj gostiju. Manifestacija Vukov sabor upisana je u prvu Nacionalnu listu zaštićenog nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao jedina manifestacija na toj listi, kao i na UNESKO listu “primera dobre prakse”. Odnos grada i CK “Vuk Karadžić” prema kulturnom nasleđu i značaju kulturnog života za stanovništvo i posetioce, doprineo je unapređenju kvaliteta života u gradu i novim mogućnostima za obrazovanje. U toku je izgradnja centra za rekreativnu nastavu u Tršiću koji će obezbediti prostorije za radionice, edukaciju i druge aktivnosti, ali i 150 kreveta za boravak učesnika tih događaja. Izgradnja centra otvoriće i značajan broj radnih mesta, a svi koji se bave seoskim turizmom, ugostiteljstvom, starim zanatima, proizvodnjom odevnih predmeta i suvenira dobijaju šansu da prošire poslovanje. Rad CKVK već je predstavljen opštinama Vršac, Opovo, Novi Kneževac, Čoka i Žitište kao primer dobre prakse.