Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Promocija investicija

Industrijsko-tehnološki park Vršac  

      Naziv grada/opštine: Opština Vršac
      Populacija: 51.207
      Broj privrednih subjekata: 2.500
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 119
      Pozicija u kategoriji: 1

                                  Kontakt (web/email): www.vrsac.com / dmak@vrsac.org.rs

U opštini Vršac nalazi se najuspešniji industrijsko-tehnološki park u Srbiji. Proaktivni i ciljani pristup promociji investicija privukao je čak osam investitora među kojima su i svetski poznate, multinacionalne kompanije kao što su Fresenius Medical Care i Štada. Zbog velikog interesovanja, opština gradi novu industrijsku zonu i otvara vrata novim ulaganjima. Ideja o osnivanju Industrijsko - tehnološkog parka u Vršcu, potekla je 2004. godine od zajedničke inicijative lokalne samouprave i lokalne poslovne zajednice na čelu sa kompanijom Hemofarm, lokalnim i regionalnim liderom u farmaceutskoj industriji, a glavni razlog bila je ograničena raspoloživost prostora za razvoj poslovanja koji postoji u opštini Vršac i velike zainteresovanosti domaćih i stranih investitora za uspostavljanje poslovnih aktivnosti. Navedeni razlozi bili su dovoljni da lokalna samouprava zemljište kompletno infrastrukturno opremi i na taj način stvori što bolje uslove za potencijalne investitore u cilju njihovog lakšeg odlučivanja da pogone podignu na prostoru Tehnološkog parka u Vršcu. Kampanja za promociju investicija je jasno koncipirana i fokusirana na konkretnu ciljnu grupu (farmaceutsku industriju kao dominantnu granu privrede u lokalnoj zajednici) i podrazumeva izradu i distribuciju promotivnog materijala: vodič za investitore, vodič za dobijanje građevinskih dozvola, baze braunfild i grinfild lokacija. Promotivni materijal preveden je na engleski, nemački, italijanski i rumunski jezik. Kampanja je bila prvi korak u procesu brendiranja opštine Vršac kao najatraktivnijeg grada za ulaganje u Srbiji u okviru kojeg je u značajnoj meri unapređen postojeći vizuelni imidž. Rezultati se ogledaju u popunjenom kapacitetu Tehnološkog parka, odnosno broju novootvorenih radnih mesta. Planirano je da u narednih četiri do pet godina na prostoru ITP-a bude zaposleno oko 1.000 ljudi, a vrednost investicija iznosiće oko 30 miliona evra. Korist od razvoja ITP-a osetila su i mala i srednja preduzeća iz Vršca, dobavljači novih investitora.
 


Efikasnošću opštinske uprave do novih investicija 

      Naziv grada/opštine: Opština Stara Pazova
      Populacija: 65.792
      Broj privrednih subjekata: 3.620
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 101
      Pozicija u kategoriji: 2

                                  Kontakt (web/email): www.starapazova.eu / marina.savic@starapazova.rs

Promene koje je opština Stara Pazova uvela u rad lokalne administracije, ubrzale su proces izdavanja građevinskih dozvola i odgovaranja na upite investitora i postavile nove standarde u promociji. Kao rezultat toga, u ovoj opštini se trenutno realizuje sedam investicija koje će doneti 1.670 radnih mesta. Među njima su imena poput Deleza, Skanije, Milšpeda, Ajmaksa, Streit Nova, Kvatro hausis i dr. Počevši od komunikacije sa investitorima, kabinet predsednika opštine i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj su uspostavili sistem za koordiniran rad i pružanje svih zahtevanih informacija od strane investitora u najkraćem mogućem roku. Preduzeto je opsežno prikupljanje svih relevantnih informacija od strane odeljenja opštinske uprave, javnih preduzeća, Poreske uprave, različitih fondova i agencija za investiranje i subvencionisanje privrede, Nacionalne službe za zapošljavanje, koje su objedinjene i vizuelno uniformisane u okviru info paketa koji se dostavlja investitoru shodno informacijama koje zahteva. Pripremljen je vizuelno i sadržajno usaglašen štampani promotivni materijal, web sajt “Investirajte u Pazovu” i info dokumentacija sa svim značajnim informacijama. Pre sprovedene reorganizacije, veliki broj informacija koje su bile potrebne investitoru nisu bile dostupne opštinskoj upravi i njihovo prikupljanje je zahtevalo dosta vremena, a rezultat reforme bio je više nego značajan - sve informacije se pružaju u najkraćem mogućem roku. Odeljenje za urbanizam je velikim angažovanjem zaposlenih smanjilo vreme neophodno za izdavanje svih neophodnih dozvola za izgradnju, te sada vreme potrebno za dobijanje građevinske dozvole u Staroj Pazovi iznosi 45-60 dana. Svaki investitor ima na raspolaganju osobu u opštini koja je zadužena za direktnu komunikaciju u cilju adekvatnog, brzog i preciznog odgovora na svaki mogući zahtev, što se pokazalo izuzetno efikasnim. Praćenje broja nezaposlenih svakog meseca pokazuje da su ove mere dale i daju rezultat.
 Sekretarijat za investicije 

      Naziv grada/opštine: Grad Kragujevac
      Populacija: 179.417
      Broj privrednih subjekata: 1.441
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 95
      Pozicija u kategoriji: 3

                                  Kontakt (web/email): www.kragujevac.rs / b.tomic@kg.org.rs

Grad Kragujevac je osnovao posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi pružanjem logističke pomoći, pripremom i realizacijom investicionih projekata, najpre kao Gradsku upravu za investicije i razvoj, a danas kao Sekretarijat za investicije. Ova služba zadužena je za planiranje i predlaganje prioriteta u investiranju, kao i za praćenje realizacije. Na usluzi je svim investitorima od početka do kraja ulaganja u Kragujevac. U prvoj fazi, potencijalnom ulagaču se predstavljaju slobodne lokacije, upoznaje se sa planskom dokumentacijom i svim relevantnim propisima. Potom se prelazi na obezbeđivanje građevinske dozvole, a u trećoj fazi i na obezbeđivanje upotrebne. Jedinstvenost i uspeh ovog rešenja leži u činjenici da je ta služba potpuno izdvojena od ostalih u gradskoj upravi i samostalna u radu što joj omogućava efikasnost i brzo odgovaranje na sve zahteve investitora.