Kalkulator Troškova

Pristup sadržajima na ovoj stranici omogućen je isključivo članovima NALED-a uz log-in.

NALED-ov Kalkulator je jedinstvena on-line aplikacija za obračunavanje i poređenje lokalnih taksi, naknada i cena komunalnih usluga za 10 tipova preduzeća (delatnosti) u gotovo 40 opština i gradova Srbije. Potrebno je da se ulogujete kako biste pristupili tabelarnom prikazu kalkulatora sa svim pojedinačnim parametrima.

Otvori kalkulator troškova