Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Regionalni forum: BFC SEE 2020

DATUM OBJAVE :16.12.2016.ŠtampajPreporuči Regionalna mreža za BFC SEE i NALED u saradnji sa Savetom za regionalnu saradnju (RCC) organizuju regionalni forum BFC SEE 2020 - Standard povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi, u četvrtak 22. decembra od 9:30h u hotelu 88 soba.

Tom prilikom biće predstavljena prva on-line platforma za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi i predložene novine u okviru regionalnog programa certifikacije opština i gradova po meri privrede (BFC SEE) koje su nastale kao rezultat dijaloga sa predstavnicima institucija i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.

Događaj će otvoriti predstavnici resornog ministarstva u Srbiji, BFC SEE Regionalnog saveta i donatora. U okviru diskusije sa partnerima iz regiona, učesnici Foruma će imati priliku da daju doprinos daljem razvoju BFC SEE standarda kao jedinstvenog mehanizma za izgradnju kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, kao i da izmere svoje poslovno okruženje kroz BFC SEE on-line platformu