Anketa

februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
Rezultati

Sektorska organizacija civilnog društva ( SEKO) za konkurentnost

DATUM OBJAVE :27.11.2012.ŠtampajPreporuči Kancelarija za evropske integracije (KEI) pokrenula je 2011. godine projekat za jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje razvojne pomoći, posebno programiranje i praćenje korišćenja instrumenata pretpristupne pomoći ( IPA fondovi).

U okviru projekta NALED je postavljen na čelo konzorcijuma nevladinih organizacija, tzv. SEKO ( sektorska organizacija civilnog društva) koji će sarađivati sa KEI na definisanju nacionalnih prioriteta i programiranju IPA fondova u sektoru konkurentnosti. NALED je zajedno sa partnerima u SEKO-u, Asocijacijom malih i srednjih preduzeća i Fondom za razvoj ekonomske nauke, formirao mrežu od 22 nevladine organizacije zainteresovane za sektor konkurentnosti, koji obuhvata mala i srednja preduzeća, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, posovnu infrastrukturu, industriju i trgovinu.

Više informacija o projektu kao i poziv organizacijama za pristupanje mreži organizacija u SEKO-u za konkurentnost, mozete naći na sajtu www.cdspredlaze.org.rs u odeljku “konkurentnost”.