Anketa

februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
Rezultati

Ankete

DATUM OBJAVE: februar 2017 Koju od pet ključnih preporuka Sive knjige 9 bi najpre trebalo sprovesti:
 • Smanjenje poreza i doprinosa na najniže zarade
  41.67%
 • Reforma neporeskih i parafiskalnih nameta
  8.33%
 • Omogućiti privredi da dokumentaciju čuva u elektronskoj formi
  25%
 • Ujednačiti kriterijume za oporezivanje paušalaca
  8.33%
 • Uvesti elektronsku prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi
  16.67%