Predsedavajuća Foruma stručnjaka za LER
Olivera Subotić, grad Pančevo Olivera Subotić, rođena 1965. u Pančevu, diplomorala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje licencu Inženjerske komore Srbije kao i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Govori ruski i engleski jezik. Radila je u Istraživačko-privrednom centru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na poslovima izrade urbanističkih planova, urbanističkih projekata i arhitektonsko-građevinskih projekata objekata različite namene. Kao odgovorni i vodeći projektant objekata visokogradnje radila u više projektantskih biroa u Pančevu i Beogradu, na projektima objekata stambene, poslovne i proizvodne namene. U dugogodišnjem radu u Sekratarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Gradske uprave grada Beograda radila na poslovima: za sprovođenje urbanističkih planova, izrade urbanističkih uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju objekata visokogradnje različitih namena, objekata infrastrukture i saobraćajnica. U okviru istog Sekretarijata bila i na funkciji Načelnika Odeljenja za pripremu urbanističkih projekata i lokacija. U Gradskoj upravi grada Pančeva obavljala funkcije: Pomoćnika Sekretara Sekretarijata za urbanizam, Sekretara Sekretrijata za zaštitu životne sredine, urbanizma, građevinskih i stambeno-komunalnih poslova. Od 2011. godine radi na poslovima lokalno-ekonomskog razvoja u fokusu pripreme i promocije lokacija podesnih za investiranje kroz implementaciju strategije privlačenja novih investicija. U ovom momentu obavlja dužnosti šefa Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.
Potpredsednik Foruma stručnjaka za LER
Milan Ranđelović, grad Niš Rođen u Nišu, 7. marta 1980. godine. Diplomirani inženjer poljoprivrede, Magistar organizacije i ekonomike proizvodnje, u završnoj fazi izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na temu „Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja“. Autor preko 20 naučnih radova. Preko 11 godina radnog iskustva u: stranim i domaćim kompanijama, na menadžerskim pozicijama, preduzetničko iskustvo i rad u donatorskim programima. Iskustvo rada u u javnom sektoru kao: član Regionalnog razvojnog saveta Vlade Republike Srbije za region južne i istočne Srbije, član Upravnog odbora Regionalne razvojne agencije Jug u Nišu, direktor Slobodne zone Jug u Nišu, predsednik Upravnog odbora Biznis inkubator centra u Nišu. Rukovodio projektima: privlačenja i podrške realizaciji FDI vrednosti preko 100 miliona eura čijom realizacijom se zapošljava preko 5.000 ljudi: Yura Corporation, Yura Eltech, Dytech, Benetton, Frucom Handels, Harder Digital, Leoni i preko 10 domaćih investicija; rukovodio procesima izrade strateških dokumenata: Revizija Strategije razvoja grada Niša do 2020. godine, Akcioni plan 2010. – 2014.; Strategija razvoja MSP i preduzetništva itd. Od februara 2009. zaposlen kao šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša. Angažovan kao lokalni konsultant Odbora za LER SKGO. Oženjen, otac dvoje dece.

Forum stručnjaka za LER

U saradnji i uz pomoć zaposlenih u kancelarijama za LER, pokrenuta je interaktivna mapa Foruma stručnjaka za LER! Korišćenjem mape možete dobiti podatke o opštinama i gradovima Srbije kao što su kontakt informacije, spisak saradnika u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, uvid u bazu stranih investicija i promotivne materijale.
BFC opština
BFC SEE opština
Član NALED-a
Novi Sad
Kraljevo
Bečej
Vrbas
Bačka Palanka
Kruševac
Senta
Stara Pazova
Kikinda
Aranđelovac
Požarevac
Apatin
Vranje
Kanjiža
Pirot
Inđija
Vršac
Šabac
Sremska Mitrovica
Zaječar
Sombor
Ruma
Valjevo
Loznica
Kragujevac
Leskovac
Užice
Pančevo
Čačak
Odžaci
Novi Pazar
Arilje
Bač
Boljevac
Veliko Gradište
Vrnjačka Banja
Gornji Milanovac
Dimitrovgrad
Ivanjica
Kladovo
Knjaževac
Kovačica
Kovin
Kula
Lajkovac
Merošina
Negotin
Novi Bečej
Osečina
Plandište
Požega
Prokuplje
Ražanj
Srbobran
Trstenik
Ćuprija
Šid
Beograd
Beograd-Lazarevac
Niš
Niš
Novi Sad
Novi Sad
Predsedavajuća Foruma stručnjaka za LER
Olivera Subotić, grad Pančevo
Biografija
Potpredsednik Foruma stručnjaka za LER
Milan Ranđelović, grad Niš
Biografija
Preuzmite: LER priručnik Podatke o svojoj opštini možete dostaviti preuzimanjem formulara i dostavljanjem na e-mail adresu:
marko_maric@naled-serbia.org

Preuzmite formular
NALED kao organizacija koja u svom nazivu sadrži koncept lokalnog ekonomskog razvoja svedok je doprinosa koji svih ovih godina pružaju zaposleni u kancelarijama za LER, ali i posvećenosti, nesebičnog zalaganja i spremnosti da odgovore brojnim izazovima i zahtevima privatnog, javnog i civilnog sektora. Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) jedan su od ključnih činilaca za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta, privlačenju investicija, ali i očuvanju postojeće privrede. Direktna su podrška u pripremi i praćenju sprovođenja projekata ekonomskog razvoja, uz redovno održavanje i unapređenje veze sa drugim lokalnim samoupravama i institucijama centralnih vlasti koje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj, ali i marketing i promociju opštine. Na inicijativu zapolesnih u sektoru LER, u maju 2011. godine formiran je Forum stručnjaka za LER koji okuplja predstavnike sektora lokalnog ekonomskog razvoja iz opština i gradova širom Srbije koje su u članstvu NALED-a, sa ciljem jačanja komunikacije između zaposlenih, razmene iskustava i primera dobre prakse, ali i uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima i lokalnom privredom.